top of page

Zaščitite svoja gesla

Gesla nas ščitijo pred vdori napadalcev, zato je zelo pomembno da imamo dovolj dolga in kompleksna gesla. Dobo geslo naj bi bilo dolgo vsaj 10 znakov, vsebovati pa mora velike in male črke(A-Z, a-z), številke(0-9) in posebne znake(.,!"#$%&...). Poglejte si, koliko časa je potrebno napadalcem da ugotovijo vaše geslo...

bottom of page